Gợi ý 18 test checklist, test case phổ biến cho tính năng Upload file

Test case phổ biến tính năng upload file
 • 1. Kiểm tra giao diện của màn hình tệp đã tải lên
 • 2. Kiểm tra tiến trình tải lên 1 tệp hợp lệ
 • 3. Kiểm tra thông báo lỗi được hiển thị khi tải lên 1 tệp không được hỗ trợ
 • 4. Kiểm tra thông báo lỗi được hiển thị khi tải lên 1 tệp bị sai định dạng
 • 5. Kiểm tra thông báo lỗi được hiển thị khi tải lên 1 tệp rỗng
 • 6. Kiểm tra thông báo lỗi được hiển thị khi tải lên 1 tệp có tên không hợp lệ
 • 7. Kiểm tra quá trình tải lên 1 tệp đã tồn tại trong hệ thống
 • 8. Kiểm tra thông báo lỗi được hiển thị khi tải lên 1 tệp có tên quá dài
 • 9. Kiểm tra khi tải lên 1 tệp có dung lượng tối thiểu
 • 10. Kiểm tra khi tải lên 1 tệp có dung lượng tối đa
 • 11. Kiểm tra thông báo lỗi được hiển thị khi tải lên 1 tệp có dung lượng vượt quá mức cho phép
 • 12. Kiểm tra rằng thông báo phù hợp được hiển thị trong khi tải lên 1 tệp mà bị mất kết nối mạng
 • 13. Kiểm tra thông báo phù hợp được hiển thị khi hết thời gian chờ
 • 14. Kiểm tra việc gián đoạn trong quá trình tải lên
 • 15. Kiểm tra chức năng tải lên nhiều tệp cùng một lúc (tùy thuộc vào yêu cầu)
 • 16. Kiểm tra khi tải lên số lượng tệp tối đa cho phép
 • 17. Kiểm tra khi tải lên vượt quá số lượng tệp tối đa cho phép
 • 18. Kiểm thử tích hợp các chức năng liên quan khác sau khi tải tệp lên thành công.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khuyến mãi kết thúc vào

Days
Hours
Minutes
Seconds

Nhập mã khuyễn mãi lên tới 10%

VINA10