Test case phổ biến tính năng upload file

Gợi ý 18 test checklist, test case phổ biến cho tính năng Upload file

gợi ý test checklist, test case chức năng upload file, tải tệp lên