kỹ thuật kiểm thử dựa vào kinh nghiệm

Kỹ thuật kiểm thử dựa vào kinh nghiệm

Kỹ thuật kiểm thử dựa vào kinh nghiệm Kỹ thuật kiểm thử dựa vào kinh nghiệm – Experience Based Testing “Kiến thức thu được thông qua kinh nghiệm vượt trội hơn nhiều và hữu ích hơn nhiều lần so với kiến ​​thức về sách” – Mahatma Gandhi Câu nói này đúng ở nhiều lĩnh vực, …

Kỹ thuật kiểm thử dựa vào kinh nghiệm Read More »