Blog VinaTester – Chia sẻ kiến thức kiểm thử phần mềm

Software testing căn bản cho người mới bắt đầu

Kiến thức chung về phát triển phần mềm

Performance testing

Góc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm

Kỹ thuật 5W1H phân tích yêu cầu

Kỹ thuật 5W1H phân tích yêu cầu mọi tester nên biết

Test case phổ biến tính năng upload file

Gợi ý test checklist tính năng Upload file

tâm lý trong kiểm thử 5 cách giúp tester giao tiếp hiệu quả

5 hiểu lầm về nghề Tester

Khuyến mãi kết thúc vào

Days
Hours
Minutes
Seconds

Nhập mã khuyễn mãi lên tới 10%

VINA10