Kỹ thuật 5W1H phân tích yêu cầu cho Tester

Kỹ thuật 5W1H và 30 mẫu câu hỏi phân tích yêu cầu mọi Tester nên biết

Kỹ thuật 5W1H và 30 mẫu câu hỏi phân tích yêu cầu mà mọi tester nên biết 1. Tư duy phân tích 2. Tại sao tư duy phân tích lại quan trọng đối với Tester ? Hay chúng ta có thể đặt một câu hỏi khác “Nếu Tester không có tư duy phân tích yêu …

Kỹ thuật 5W1H và 30 mẫu câu hỏi phân tích yêu cầu mọi Tester nên biết Read More »